ARKITEKTUR

Enestående arkitektur venter dig

Domkirken er en af Danmarks absolutte mesterværker indenfor arkitekturen! Roskilde Domkirke er UNESCO verdensarv, fordi kirkens varierede arkitektur fortæller om den europæiske arkitekturs udvikling gennem 800 år! Domkirken er bygget til at lukke det guddommelige lys ind og samtidig vise kongernes pragt og magt i det monumentale byggeri, som ikke findes andre steder i verden. 

Fra udgangen fra Frederik 5.'s kapel kan man kaste et blik op gennem sideskibet mod kirkens apsis og her danne sig et indtryk af den kirke, som bisp Absalon påbegyndte omkring 1175. På det tidspunkt var teglstenene helt nye i Danmark, og det er altså en af vore første første murstensbygninger, vi her har for øje, idet byggeriet begyndte med apsis. 

Bygmestrene var under stadig påvirkning af de nyeste franske arkitekturstrømninger, hvilket kan ses deraf, at den nederste etage stadig er i romansk stil med rundbuede vinduer, mens den øverste etage allerede bærer præg af den mere livlige gotik, som slog igennem omkring 1200.

800 års stilarter

ROMANSK

Da byggeriet af Domkirken blev påbegyndt skulle kirken bygges i romansk stil, en stilart som stammede fra romerne. Stilen er kendetegnet ved runde buer og begrænsede mængde vinduer. Omkring 1200 skete der en ændring af byggeret, da gotikken blev introduceret. Gotikken opstod i Frankrig og er mest kendt for sine spidse buer og store vinduespartier. Gotikken opstod som arkitekturens svar på teologiens fokus på kampen mellem det gode og det onde, lyset og mørket. 

Den romanske stil tillod kun begrænset lysindfald og med gotikken søgte man at fylde kirkerummet med dagslys. Det krævede store vinduespartier, som den romanske stil ikke kunne indfri. I det romanske byggeri var murene bærende for de tunge hvælvede stenlofter. Det tillod kun få, smalle vinduer. 

GOTISK

I gotikken flyttedes vægten fra lofterne over på søjler og imellem søjlerne kunne man nu indsætte store vinduespartier. Store stræbepiller af mursten på kirkens ydre forhindrer, at de tynde søjler knækker under vægten. Gotikken er især kendetegnet ved sine spidse buer. Gotikken gjorde arkitekterne i stand til at bygge højt og samtidig virkede bygningerne lette. Det er gotikken som især forbindes med middelalderens store katedral-byggerier såsom Notre-Dame i Paris. 

RENAISSANCE, KLASSICISME, HISTORICISME & FUNKTIONALISME

Idag står kirken som et gotisk mesterværk, men langt flere stilarter kommet til gennem tiden. Oplev blandt andet Christian 4. kapel eller Frederik 9. gravplads udenfor på pladsen.

Hvor stor er Roskilde Domkirke

Der er i alt brugt 2,5 millioner mursten (teglsten) til byggeriet. 

MÅL

Domkirkens højdemål skal fratrækkes 31,18 meter som er bakkens højde.

Indre mål

- længde: ca. 80 m
- kirkeskibets bredde: ca. 24 m

Nordre tårn

- til tårnets murkrone: 80,75 m
- til top af kobbertag: 108,74 m
- til midten af kuglen: 109,45 m
- til top af fløjstand: 113,74 m

Søndre Tårn

- til tårnets murkrone: 80,41 m
- til top af kobbertag: 108,62 m
- til midten af kuglen: 109,47 m
- til top af fløjstang: 113,78 m

Opmålingen af højder er foretaget d. 22. juni 2007 af Mølbak/Klæsøe/Skotner Landinspektørfirma A/S, Roskilde.