Kirkens orgel

Raphaëlis orgelet

Orglet på søndre galleri er et af de fineste historiske orgler i Danmark. 

Den ældste del er fra ca. 1425 og væsentlige dele stammer fra det orgel, som Herman Raphaëlis udførte i 1554. Barokfacaden er fra 1654.

Den sidste store restaurering blev foretaget i 1988-91, hvor de mange tilføjelser, der var foretaget gennem årene, blev kasseret og barokorglet fra 1654 genskabt, så langt det var muligt.

Orglet anvendes stadig ved alle gudstjenester.