Tip en venPrint
 

FAQ – hyppigt stillede spørgsmål


Hvor mange konger og dronninger er begravet i Roskilde Domkirke?

39.


Hvornår blev Frederik VII bisat i Roskilde Domkirke?

Kongen døde på Glücksborg Slot den 15. november 1863, og liget lagt i kisten, der i første omgang førtes til København og anbragt på Christiansborg. Den 19. december førtes kisten til Roskilde Domkirke, hvor den blev opstillet i Frederik V's Kapel.

Hvor gammel er Domkirkens hovedalter?

Det vides ikke med bestemthed. Men det er bygget i Antwerpen og blev i 1694 Domkirkens hovedalter.

 

Er Margrete I's sarkofag den originale?

Sarkofagen er fra o. 1423. Efter reformationen og måske som følge af plyndringer fra svenske soldater i 1659 blev udsmykningen ødelagt.  I 1862 påtog billedhuggeren Fr. Hertzog at restaurere sarkofagen. Han nåede kun at udføre tre småfigurer, istandsætte gravfiguren og fuldføre tumbaens arkitektoniske udsmykning, inden han døde 30 år senere. Arbejdet blev derefter overdraget billedhuggeren Carl Aarsleff, der endelig kunne færdiggøre det og afslutte det i 1912.

 

Er indgangsportalen til Holmens Kirke oprindeligt fra Roskilde Domkirke?

Ja. hovedporten i Holmens Kirke er den gamle kongeport i Roskilde Domkirke, hvor den havde siddet siden Christian 4's tid (1635). Ved restaureringen af domkirken i 1800-tallet, nåede man i 1871 til vestgavlen. Christian 4's portal blev nedtaget og skænket til Holmens kirke, hvor den blev opsat året efter. Idag er hovedstenen med Christian 4.s monogram vendt tilbage til domkirken, idet at den medtagne sandsten er blevet erstattet af en ny. Den oprindelige sandsten kan snart ses i Domkirkens lapedarium. 


Hvor høj er Roskilde Domkirke – nordre/søndre spir

Nordre tårn
til tårnets murkrone - 80,75 m
til top af kobbertag - 108,74 m
til midten af kuglen - 109,45 m
til top af fløjstang - 113,74 m

Søndre tårn
til tårnets murkrone - 80,41 m
til top af kobbertag - 108,62 m
til midten af kuglen - 109,47 m
til top af fløjstang - 113,78 m

Opmåling er foretaget 22. juni 2007 af Mølbak/Klæsøe/Skotner Landinspektørfirma A/S, Roskilde

 

Hvor mange mursten er brugt da domkirken blev bygget?

Ialt 2.5 millioner mursten (munkesten)