Onsdagsrefleksion v.

01 maj 2019
12.00-12.30

Den første onsdag i måneden spisning efter andagten. Det koster 20 kroner at spise med.

Sankt Andreas Kapel