Menighedsrådet

Roskilde Domsogns Menighedsråd består af 20 medlemmer, heraf 15, som er valgt for 4 år fra december 2016. Derudover er sognets 5 faste præster fødte medlemmer af menighedsrådet. Personalet vælger medarbejderrepræsentanter for ansatte ved Domkirken og Roskilde Kirkegårde.   

 

Menighedsrådets valgte medlemmer

Formand 
Anne Rosendal

Kongebakken 12, 2.th.
4000 Roskilde
Tlf 27 29 27 03
mail ar.kong12@gmail.com

Kasserer 
Bjarne Hald

Bredgade 19 1 tv.
4000 Roskilde
Tlf 24 80 96 06
mail bjarnehald@bhx.dk

Mette E. Bruun
Trægården 7, 4.th.
4000 Roskilde
Tlf 22 56 03 19
mail metteebruun@privat.dk

Ruth Vingborg
Sankt Ibs Vej 8
4000 Roskilde
Tlf 21 72 10 51
mail ruthvingborg@hotmail.com

Annie Larsen
Frederiksborgvej 97
4000 Roskilde
Tlf 46 36 34 70
mail anniel@roskilde.dk

Finn Buhl
Skovbogade 10
4000 Roskilde
Tlf 23 36 12 11
mail buhl@compaqnet.dk

Elisabeth Fogh Hansen
Klosterengen 51
4000 Roskilde
Tlf 51 32 56 12
mail klosterengen51@mail.tele.dk

Thorsten Dyngby
Mozartsvej 11 st tv
2450 København SV
Tlf 26 84 99 04
mail dy@sjs-roskilde.dk

 

Præster

Domprovst
Anne-Sophie Olander Chrisitiansen
Domkirkepladsen 4
4000 Roskilde
Tlf 46 35 08 74 
mail asc@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst
Paul Kofoed Christiansen
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde
Tlf 46 37 10 52 
mail pkc@km.dk
Mandag og tirsdag er fridag

Sognepræst
Maria Harms
Dronning Margrethes Vej 23
4000 Roskilde
Tlf 46 36 64 38
E-mail mhar@km.dk 
Træffes bedst 11.00 - 12.00
Fredag er fridag

Sognepræst
Ane Bisgaard LaBranche
kontor: Domkirkestræde 8 st. tv.
4000 Roskilde
Tlf 21 68 20 25
mail alb@km.dk
Fredag er fridag

Sognepræst (kst.)
Christina Wildfang Andersen
kontor: Domkirkestræde 8
4000 Roskilde
Tlf 40 42 10 22
mail cwa@km.dk
Træffes efter aftale

Næstformand og Kontaktperson
Henrik Bondo Nielsen

Kastelsvej 14
4000 Roskilde
Tlf 40 15 22 98
mail henrik@roskilde-festival.dk

Kirkeværge 
Henrik Enig

Karen Olsdatter Stræde 7, 1.
4000 Roskilde
Tlf 21 14 24 84
mail henrik@enig.dk

Susanne Malmstrøm
Smedegade 3
4000 Roskilde
Tlf 21 45 90 57
mail susanne@malmstroem.dk

Lene Stærbo
Skomagergade 21, 3
4000 Roskilde
Tlf 50 50 19 18
mail journalist@lenestærbo.dk

Sole Bluhme Hansen
Kong Valdemars Vej 15
4000 Roskilde
Tlf 29 65 63 33
mail sole@bluhme.dk

Jesper Kejlhof
Grønnegade 4 st.
4000 Roskilde
Tlf 40 72 70 67
mail jesper@kejlhof.dk

Lis Kjær
Jernbanegade 38, 1.th.
4000 Roskilde
Tlf 46 35 28 38
mail liskjaer4000@gmail.com 

 

 

 

 

Medarbejderrepræsentant

Ledende kordegn
Tina Birk Klein

Medarbejderrepræsentant
for ansatte ved Domkirken

Gartner
Helle Berthou

Medarbejderrepræsentant
for ansatte ved Roskilde Kirkegårde